Raseinių krizių centras
Maironio g.7, Raseiniai
Tel./faksas.: 8-428 52177
Mob. +370 657 87475

Projektai

2020 metais vykdomi projektai:

 

Kompleksinės paslaugos vyrams telefonu (nuotoliniu būdu), išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems asmenims“
(finansuojamas Socilinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Kompleksinės paslaugos šeimai“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416

(finansuojamas ES struktūrinių fondų)

„Kompleksinė pagalba krizinėje situacijoje“
( finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės )

„Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

 

 

2019 metais vykdomi projektai:

„Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems asmenims“
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Kompleksinės paslaugos šeimai“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416
(finansuojamas ES struktūrinių fondų)

 


2018 metais vykdomi projektai:

„Kompleksinė pagalba tiesiogiai ir netiesiogiai nuo smurto nukentėjusiems vaikams bei jų šeimos nariams“
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Specializuotas pagalbos centras“
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Kompleksinės paslaugos šeimai“
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Raseinių rajono savivaldybės)

2017 metais vykdomi projektai:

„Specializuotas pagalbos centras“
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Kompleksinė pagalba krizinėje situacijoje“
( finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės )

„Moterų ir vyrų lygybė“
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

2016 metais vykdomi projektai :

„16 dienų be smurto“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Kompleksinė pagalba krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems vaikus“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Kompleksinė pagalba smurtautojams, siekiantiems atsikratyti smurtinio elgesio“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Kompleksinė pagalba krizinėje situacijoje“

( finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės )

„Specializuotas pagalbos centras“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

 

2015 metais vykdomi projektai :

„16 dienų be smurto“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Kompleksinė pagalba smurtautojams, siekiantiems atsikratyti smurtinio elgesio, ir prevencinė veikla ugdymo įstaigose“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas Raseinių rajone“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Kompleksinė pagalba krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems vaikus“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

„Žmogus ne prekė“ 

(Projektą vykdo Raseinių Soroptimisčių klubas bendradarbiaudamas su krizių centru), ( finansuoja Danių Soroptimisčių organizacija)

 

2014 metais vykdomi projektai :

„Žmogus ne prekė“ 

(Projektą vykdo Raseinių Soroptimisčių klubas bendradarbiaudamas su krizių centru), ( finansuoja Danių Soroptimisčių organizacija)

 16 dienų be smurto prieš moteris”

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos )

„Rizikos grupės vaikų ir jaunimo socialinės integracijos ir sveikatinimo stiprinimas“

(finansuojamas Sveikatos apsaugos ministerijos )

„Kompleksinė specialistų pagalba subjektams patyrusiems smurtą privačioje erdvėje“   

( finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės )

„Kompleksinė pagalba krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems vaikus“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos )

 

2013 metais vykdomi projektai :

„Kompleksinė specialistų pagalba subjektams patyrusiems smurtą privačioje erdvėje“   

( finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės )

„Alkoholio vartojimo prevencija teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms

( finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės )

„Mokykimės gyventi sveikai ir prasmingai“

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos )

„ Kompleksinė pagalba krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems vaikus “

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos )

„Žinios – kelias į sėkmę

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos )

„Žmogus ne prekė“ 

(Projektą vykdo Raseinių Soroptimisčių klubas bendradarbiaudamas su krizių centru), ( finansuoja Danių Soroptimisčių organizacija)

 

 

2012 metais vykdomi projektai (projektai tęstiniai):

„Žmogus ne prekė“ 

(Projektą vykdo Raseinių Soroptimisčių klubas bendradarbiaudamas su krizių centru), ( finansuoja Danių Soroptimisčių organizacija)

„Kompleksinė specialistų pagalba subjektams patyrusiems smurtą privačioje erdvėje“  

( finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės )

„Kompleksinė pagalba vaikui ir motinai ( tėvui ) esant krizinėje situacijoje“ 

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos )

„Kompleksinė pagalba subjektams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje“

( finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos )

„Pagalba moterims ir merginoms“

( projektą vykdo Raseinių Soroptimisčių klubas bendradarbiaudamas su krizių centru), ( finansuojamas Tarptautinės  Soroptimisčių organizacijos  Europos federacijos )

 

2011 metais vykdomi projektai:

„Kompleksinė specialistų pagalba subjektams patyrusiems smurtą privačioje erdvėje“    

( finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės )

„Funkcionali šeima – sveikos visuomenės pagrindas“
( finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės )

„Kompleksinė pagalba nukentėjusiems nuo smurto privačioje erdvėje subjektams“  

( finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos )

„Kompleksinė pagalba vaikui ir motinai ( tėvui ) esant krizinėje situacijoje

( finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos )

„Pagalba moterims ir merginoms“

( projektą vykdo Raseinių Soroptimisčių klubas bendradarbiaudamas su krizių centru), ( finansuojamas Tarptautinės  Soroptimisčių organizacijos  Europos federacijos )

 • Kontaktai

  Raseinių krizių centras
  Maironio g. 7, Raseiniai
  Tel.nr./fax.: 8-428 52177
  mob. 8-657-87475
  El. paštas: info@kriziucentras.eu

  Pirmininkė/psichologė
  Asta Montvydienė
  Mob. 8-657-87475

  Socialinis darbuotojas
  Rima Kazlauskaitė
  Mob. 8-655-96303

  Socialinis darbuotojas Kęstutis Žičkis
  Mob. 8-650-24580
 • © 2013 Raseinių Krizių Centras interneto svetainė KriziuCentras.eu - Visos teisės saugomos.