Raseinių krizių centras
Maironio g.7, Raseiniai
Tel./faksas.: 8-428 52177
Mob. +370 657 87475

Naujienos

Institucinių gebėjimų stiprinimas

Raseinių krizių centro darbuotojams bei įstaigoms bendradarbiaujančioms buvo pravesti užsiėmimai stiprinti asmenybę, negatyvias mintis keisti pozityviomis, kaip valdyti konfliktus ir pan. Kaip teigė lektorė Lidija Laurinčiukienė, gyvenimas ir veikla pradeda žmogų džiuginti tada, kai jis išmoksta negatyvias mintis (jų mūsų galvose – daugiau nei 75 proc.) keisti pozityviomis. Tam svarbu perprasti pozityvaus mąstymo strategijas. Specialistai […]

Gerosios praktikos pasidalinimas

Raseinių krizių centras bendradarbiaudamas su Raseinių miesto vietos veiklos grupe, vykdant „Moterų ir vyrų lygybė“, pasidalino gerąja patirtimi su Raseinių soroptimisčių klubu, Paliepių seniūnijos Kaulakių k. bendruomene, Betygalos sen. Saugailių bendruomene. Moterys dalinosi savo patirtimi, karjeros pasiekimais, ragino visas siekti rezultatų verslo srityje.

Apskrito stalo diskusija

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos paskirtis – nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygybės problemas visose srityse ir užtikrinti Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos bei tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės srityje. Raseinių krizių cnetras vykdydamas, Socialinės apsaugos ir darbo […]

Moterų ir vyrų lygybė

Raseinių krizių centras laimėjo projektą Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams priemonėms įgyvendinti, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir daro ministerija. Projekto tikslas – nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas. Socialinių […]

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Siekiant efektyviai įgyvendinti 2011 m. priimtą Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, Raseinių krizių iniciatyva, įvyko apskritas stalas diskusija, kurios tikslas užtikrinti sklandų institucijų bendradarbiavimą. Diskusijoje dalyvavo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių policijos komisariato (toliau – Raseinių PK) viršininkas Marijus Macis, Raseinių PK reagavimo skyriaus viršininkas Aidas Račas, Raseinių PK veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas […]

 • Kontaktai

  Raseinių krizių centras
  Maironio g. 7, Raseiniai
  Tel.nr./fax.: 8-428 52177
  mob. 8-657-87475
  El. paštas: info@kriziucentras.eu

  Pirmininkė/psichologė
  Asta Montvydienė
  Mob. 8-657-87475

  Socialinis darbuotojas
  Rima Kazlauskaitė
  Mob. 8-655-96303

  Socialinis darbuotojas Kęstutis Žičkis
  Mob. 8-650-24580
 • © 2013 Raseinių Krizių Centras interneto svetainė KriziuCentras.eu - Visos teisės saugomos.